نمایش سایدبار

گردنبند زنانه الکساندریت مدل آب طلای سفید

340,000 تومان 320,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • وزن : 5.46 گرم
 • نوع سنگ : الکساندریت
 • عیار نقره : نقره 925
 • روکش نقره : آب طلا سفید

گردنبند زنانه فیروزه شجری مدل آب طلای زرد

210,000 تومان 190,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • وزن : 3.03 گرم
 • نوع سنگ : فیروزه شجری
 • عیار نقره : نقره 925
 • روکش نقره : آب طلای زرد نانو مات

گردنبند زنانه فیروزه شجری مدل آب طلای زرد

270,000 تومان 260,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • وزن : 4.18 گرم
 • نوع سنگ : فیروزه شجری
 • عیار نقره : نقره 925
 • روکش نقره : آب طلا زرد نانو براق

گردنبند زنانه فیروزه شجری مدل آب طلای زرد

490,000 تومان 470,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • وزن : 7.83 گرم
 • نوع سنگ : فیروزه شجری
 • عیار نقره : نقره 925
 • روکش نقره : آب طلا زرد نانو براق

گردنبند زنانه فیروزه شجری مدل آب طلای زرد

250,000 تومان 240,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • وزن : 3.71 گرم
 • نوع سنگ : فیروزه شجری
 • عیار نقره : نقره 925
 • روکش نقره : آب طلا زرد نانو مات

گردنبند زنانه فیروزه شجری مدل آب طلای زرد

490,000 تومان 480,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • وزن : 7.67 گرم
 • نوع سنگ : فیروزه شجری
 • عیار نقره : نقره 925
 • روکش نقره : آب طلا زرد نانو مات

گردنبند زنانه فیروزه شجری مدل آب طلای زرد

290,000 تومان 270,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • وزن : 3.60 گرم
 • نوع سنگ : فیروزه شجری
 • عیار نقره : نقره 925
 • روکش نقره : آب طلا زرد نانو براق

گردنبند زنانه فیروزه شجری مدل آب طلای زرد

790,000 تومان 770,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • وزن : 12.83 گرم
 • نوع سنگ : فیروزه شجری
 • عیار نقره : نقره 925
 • روکش نقره : آب طلا زرد نانو براق

گردنبند زنانه فیروزه شجری مدل آب طلای زرد

790,000 تومان 765,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • وزن : 13.74 گرم
 • نوع سنگ : فیروزه شجری
 • عیار نقره : نقره 925
 • روکش نقره : آب طلا زرد نانو براق

گردنبند زنانه فیروزه شجری مدل آب طلای زرد

720,000 تومان 700,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • وزن : 9.30 گرم
 • نوع سنگ : فیروزه شجری
 • عیار نقره : نقره 925
 • روکش نقره : آب طلا زرد نانو براق

گردنبند زنانه فیروزه شجری مدل آب طلای زرد

1,130,000 تومان 1,080,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • وزن : 16.61 گرم
 • نوع سنگ : فیروزه شجری
 • عیار نقره : نقره 925
 • روکش نقره : آب طلا زرد نانو مات

گردنبند زنانه فیروزه شجری مدل آب طلای زرد

580,000 تومان 560,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • وزن : 8.73 گرم
 • نوع سنگ : فیروزه شجری
 • عیار نقره : نقره 925
 • روکش نقره : آب طلا زرد نانو مات